Almeerse VVD

Op 2 dagen na speelt mijn leven zich af in deze groene groeiende en vooral ook bruisende stad. Met recht ben ik een trotse getogen Almeerder! Naarmate ik opgroeide in Almere leerde ik dat je op verschillende manieren kan bijdragen aan de ontwikkeling van onze maatschappij. Vanuit mijn overtuiging dat wederkerigheid en verantwoordelijkheid nemen belangrijke bouwstenen zijn, vind ik het belangrijk om ook zelf aan thema’s te werken die een maatschappelijke impact hebben. In sport en coachen van studenten heb ik dat jaren op vrijwillige basis gedaan. Dagelijks doe ik dat met werken aan de energietransitie en duurzaamheid. Dit wil ik nu op een grotere schaal voor Almere gaan doen, daarvoor moet je de politiek in. Mijn keuze is voor een liberale insteek op het leven, de VVD.

De VVD past bij mij omdat ik ervan overtuigd ben dat mensen in vrijheid keuzes moeten kunnen maken zolang deze de vrijheid van anderen niet schaadt. Iedereen moet de kans krijgen om zichzelf te ontplooien. Ik sta voor een overheid die er voornamelijk is voor de mensen die dit niet zelf kunnen. Goed onderwijs, vrije keus in betaalbaar vervoer en andere zekerheden zijn hierin belangrijk. Deze thema’s die bijdragen aan meer gelijkheid moeten wel gezien worden in het perspectief van wederkerigheid en verantwoordelijkheid. Je bent zelf verantwoordelijk om de kansen te pakken die er zijn. Wanneer dit door omstandigheden niet lukt, is de overheid om je daarin te helpen. En als je de mogelijkheid hebt om iets terug te geven aan de maatschappij, al is het maar iets kleins, doe dat dan.

Thema’s die ook mijn interesse hebben zijn ruimtelijke ordening en duurzaamheid, specifiek klimaatadaptatie en energietransitie. Een goede basis voor kansengelijkheid is dat je in een veilige en aangename woonomgeving kan opgroeien en leven. Dat je je niet druk hoeft te maken over lokale zaken als donkere stegen en slecht onderhouden straten maar ook niet over nationale zaken als stijgende energielasten en of er wel genoeg woningen zijn. Dit zijn thema’s die een integrale aanpak nodig hebben.

Als lid van het bestuur van de Almeerse VVD heb ik mij ingezet (februari 2020 – April 2021) om jongeren en jonge professionals een stem te geven binnen de Almeerse politiek. Daarin staat het laten zien van welke impact je kan hebben centraal, zolang je maar wilt. Samen met de JOVD heeft dit geuit tot een aantal gezellige en leerzame bijeenkomsten rondom het thema liberale politiek.

Medio 2021 ben ik betrokken geweest als commissielid verkiezingsprogramma gemeenteraadverkiezingen 2022. Samen met drie andere commissieleden zijn wij verantwoordelijk voor het verkiezingsprogramma van de Almeerse VVD. Als doel hebben wij gesteld dat het programma gedragen moet worden door onze leden en inwoners van onze stad die het liberalisme een warmt hart toedragen.

Op dit moment maak ik mij samen met het team Almeerse VVD op voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Als kandidaat-gemeenteraadslid sta ik op plek 3 van de liberale kandidatenlijst van de Almeerse VVD. De komende vier jaar wil ik namens de inwoners en ondernemers van Almere inzetten op duurzame groei van de stad. Daarvoor moet eerst de basis op orde zijn. Dat betekent goed onderwijs, goede zorg, goed onderhoud, veel banen en veiligheid. Dit zijn onderwerpen waar ik aan ga werken de komende 4 jaar! Via mijn sociale media kanalen kan je de ontwikkelingen rondom de campagne volgen.

Meer informatie over mijn standpunten en die van de andere kandidaten bij Almeerse VVD zijn hier te vinden.