Promotieonderzoek

In mijn promotieonderzoek analyseer ik vanuit een ruimtelijk perspectief de vraagstukken en dilemma’s met betrekking tot de energietransitie. Voor een succesvolle energietransitie is meer ruimte nodig voor opwekking van energie dan voor traditionele fossiele systemen. Daarnaast leidt lokale opwek en fluctuaties op het net door wind en zon opgewekte energie dat huidige energiesystemen uitgebreid of verzwaard moeten worden.

De voorheen relatief beperkte ruimteclaims van energiesystemen neemt hierdoor drastisch toe. Internationale doelstellingen worden door vertaald in beleid om de energietransitie succesvol te maken. De verschillende belangen tussen overheden, bedrijven actief in de energietransitie en burgers botsen in het ruimtelijk domein. Deze botsingen leidden tot conflicten welke centraal staan in mijn promotieonderzoek.

Het doel van mijn promotieonderzoek is de aanleiding van deze conflicten te analyseren en hiermee nieuwe kennis vergaren. Deze informatie helpt overheden meer inzicht krijgen in hun handelen binnen deze vraagstukken. Met dit inzicht is het mogelijk nieuw beleid te ontwikkelen met bijbehorende instrumenten en middelen.

Via deze link kom je bij mijn google scholar pagina